APODIFORMES

 • 140
  Identifier
  2-3-1
  Gould Scientific name
  Cypselus murarius
  Scientific name
  Apus apus
  Gould name
  Swift
  Name
  Common Swift
 • 141
  Identifier
  2-3-2
  Gould Scientific name
  Cypselus alpinus
  Scientific name
  Tachymarptis melba
  Gould name
  White-bellied Swift
  Name
  Alpine Swift
 • 657
  Identifier
  2-1
  Gould Scientific name
  Aegotheles novae-hollandiae
  Scientific name
  Aegotheles cristatus
  Gould name
  Owlet Nightjar
  Name
  Australian Owlet-nightjar
 • 658
  Identifier
  2-2
  Gould Scientific name
  Aegotheles leucogaster
  Scientific name
  Aegotheles cristatus
  Gould name
  White-bellied Owlet Nightjar
  Name
  Australian Owlet-nightjar
 • 666
  Identifier
  2-10
  Gould Scientific name
  Acanthylis caudacuta
  Scientific name
  Hirundapus caudacutus
  Gould name
  Australian Spine-tailed Swallow
  Name
  White-throated Needletail
 • 667
  Identifier
  2-11
  Gould Scientific name
  Cypselus australis
  Scientific name
  Apus pacificus
  Gould name
  Australian Swift
  Name
  Pacific Swift
 • 1334
  Identifier
  1-1
  Gould Scientific name
  Grypus nævius
  Scientific name
  Ramphodon naevius
  Gould name
  Saw-bill
  Name
  Saw-billed Hermit
 • 1335
  Identifier
  1-2
  Gould Scientific name
  Grypus spixi
  Scientific name
  Glaucis dohrnii
  Gould name
  Spix's Saw-bill
  Name
  Hook-billed Hermit
 • 1336
  Identifier
  1-3
  Gould Scientific name
  Eutoxeres aquila
  Scientific name
  Eutoxeres aquila
  Gould name
  Sickle Bill
  Name
  White-tipped Sicklebill
 • 1337
  Identifier
  1-4
  Gould Scientific name
  Eutoxeres condamini
  Scientific name
  Eutoxeres condamini
  Gould name
  Condamine's Sickle-Bill
  Name
  Buff-tailed Sicklebill
 • 1338
  Identifier
  1-5
  Gould Scientific name
  Glaucis hirsuta
  Scientific name
  Glaucis hirsutus
  Gould name
  Hairy Hermit
  Name
  Rufous-breasted Hermit
 • 1339
  Identifier
  1-6
  Gould Scientific name
  Glaucis mazeppa
  Scientific name
  Glaucis hirsutus
  Gould name
  Mazeppa Hermit
  Name
  Rufous-breasted Hermit
 • 1340
  Identifier
  1-7
  Gould Scientific name
  Glaucis affinis
  Scientific name
  Glaucis hirsutus
  Gould name
  Allied Hermit
  Name
  Rufous-breasted Hermit
 • 1341
  Identifier
  1-8
  Gould Scientific name
  Glaucis lanceolata
  Scientific name
  (?)Glaucis hirsutus
  Gould name
  Lanceolate Hermit
  Name
  (?)Rufous-breasted Hermit
 • 1342
  Identifier
  1-9
  Gould Scientific name
  Glaucis melanura
  Scientific name
  (?)Glaucis hirsutus
  Gould name
  Black-tailed Hermit
  Name
  (?)Rufous-breasted Hermit
 • 1343
  Identifier
  1-10
  Gould Scientific name
  Glaucis dohrni
  Scientific name
  Glaucis dohrnii
  Gould name
  Dohrn's Hermit
  Name
  Hook-billed Hermit
 • 1344
  Identifier
  1-11
  Gould Scientific name
  Glaucis ruckeri
  Scientific name
  Threnetes ruckeri
  Gould name
  Rucker's Hermit
  Name
  Band-tailed Barbthroat
 • 1345
  Identifier
  1-12
  Gould Scientific name
  Glaucis fraseri
  Scientific name
  Threnetes ruckeri
  Gould name
  Fraser's Hermit
  Name
  Band-tailed Barbthroat
 • 1346
  Identifier
  1-13
  Gould Scientific name
  Threnetes leucurus
  Scientific name
  Threnetes leucurus
  Gould name
  White-tailed Barbed-throat
  Name
  Pale-tailed Barbthroat
 • 1347
  Identifier
  1-14
  Gould Scientific name
  Threnetes cervinicauda
  Scientific name
  Threnetes leucurus
  Gould name
  Fawn-tailed Barbed-throat
  Name
  Pale-tailed Barbthroat
 • 1348
  Identifier
  1-15
  Gould Scientific name
  Threnetes antoniæ
  Scientific name
  Threnetes niger
  Gould name
  Sooty Barbed-throat
  Name
  Sooty Barbthroat
 • 1349
  Identifier
  1-16
  Gould Scientific name
  Phaëthornis eurynome
  Scientific name
  Phaethornis eurynome
  Gould name
  Eurynome Hermit
  Name
  Scale-throated Hermit
 • 1350
  Identifier
  1-17
  Gould Scientific name
  Phaëthornis superciliosus
  Scientific name
  Phaethornis superciliosus
  Gould name
  Cayenne Hermit
  Name
  Long-tailed Hermit
 • 1351
  Identifier
  1-18
  Gould Scientific name
  Phaëthornis fraterculus
  Scientific name
  Phaethornis superciliosus
  Gould name
  Allied Hermit
  Name
  Long-tailed Hermit
 • 1352
  Identifier
  1-19
  Gould Scientific name
  Phaëthornis cephalus
  Scientific name
  Phaethornis longirostris
  Gould name
  Mexican Hermit
  Name
  Long-billed Hermit